LOGOS
Volume 1, Numéro 1, Pages 37-51

الإسلاميات المطبقة وإشكاليوة إعادة قراءة التراث عند أركون

الكاتب : بن عتو بن عون .

الملخص

ظهرت بذزر مشروع الإسلاميات المطبقة، عند الباحث المفكر محمد أركون، منذ أن كان طالبا في جامعة الجزائر، وكان كل الأساتذة مستشرقون فرنسيون، مدفوعون في مقاربتهم للمجتمعات الأهلية، بدوافع عرقية وإثنوية...

الكلمات المفتاحية

الإسلاميات المطبقة، اركون، حداثة، إعادة قراءة، تراث..